Dự án Nhiệt điện Thái Bình

Địa chỉ:

Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Công suất:C
 2 x 600 MW

Khởi công:
09/03/2014

Dự kiến phát điện tổ máy 1:
09/03/2014

 Dự kiến phát điện tổ máy 2:
06/2018

Tư vấn quản lý dự án:
 Ban quản lý Nhiệt điện Vĩnh Tân

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
064 3876 927
contact@genco3.com