Các nhà máy điện Phú Mỹ (Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 MR, Phú Mỹ 4)

Công suất: 2.540 MW
Sản lượng điện năm 2015: 17.870  triệu kWh
Địa chỉ: Khu CN Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
064 3876 927
contact@genco3.com