Liên hệ

Tổng công ty Phát Điện 3

Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
+84 064 3876 927
+84 064 3876 930
contact@genco3.com
www.genco3.com