Bản tin nhà đầu tư

BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ THÁNG 5 NĂM 2018

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 14,82 tỷ kWh, đạt 40,77% kế hoạch năm. Trong đó NMNĐ Vĩnh Tân 2 và NMTĐ Buôn Kuốp lần lượt đạt 107% và 129% kế hoạch…
Xem file đính kèm tại đây

Video

Tổng Công ty Phát điện 3

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
0254 3876 927
 genco3@evn.com.vn