TCBC - TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUÝ I NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2018

1. Công tác sản xuất - kinh doanh

Sản lượng điện thực hiện tháng 3/2018 của EVNGENCO 3 là 3,212 tỷ kWh. Lũy kế Quý I năm 2018 đạt 8,648 tỷ kWh. 

Trong Quý I năm 2018, đặc biệt từ tháng 3/2018, các nhà máy điện của Tổng Công ty được huy động cao. Theo đó, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đạt 110% kế hoạch, Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ đạt 95% kế hoạch, các Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp đạt 152% kế hoạch. Đặc biệt, vào ngày 30/3/2018, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã đạt mốc sản lượng điện 20 tỷ kWh, đánh dấu hơn 3 năm vận hành ổn định, phát điện vào hệ thống điện quốc gia.

2. Công tác đầu tư xây dựng

Tổng Công ty Phát điện 3 tiếp tục thúc đẩy tiến độ thực hiện các Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4, NMNĐ Vĩnh Tân 4 MR, NMNĐ Thái Bình và Thủy điện Thượng Kon Tum. 

Các Dự án Điện mặt trời tại tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Lắk tiếp tục được Tổng Công ty quan tâm xúc tiến đầu tư. Đối với Dự án NMĐ Tuabin khí LNG (khí hóa lỏng) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng Công ty và UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký kết bản ghi nhớ về cam kết hỗ trợ đầu tư cho Dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4,39 tỷ USD vào ngày 23/02/2018. Riêng đối với Dự án Điện mặt trời tại tỉnh Bình Thuận (NMĐMT Vĩnh Tân 2), ngày 04/4/2018, Bộ Công thương đã có Quyết định số 1114/QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung danh mục Dự án Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2 công suất 42,65 MWp vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020. Đây là Quyết định quan trọng để Tổng Công ty chính thức thực hiện các thủ tục triển khai xây dựng Dự án.

3. Công tác môi trường

Công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy điện nói chung và các NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 và Ninh Bình tiếp tục được đảm bảo. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 vẫn tiếp tục duy trì thường xuyên mở cửa cho chính quyền, người dân đến tham quan, giám sát công tác vận hành sản xuất điện và quản lý môi trường định kỳ 1 tháng/lần. Công tác xử lý tro xỉ của Vĩnh Tân 2 được kiểm soát tốt. 

II. Nhiệm vụ công tác Quý II năm 2018

Sản lượng điện sản xuất Quý II năm 2018 dự kiến là 9,979 tỷ kWh. Trong đó, các nhà máy nhiệt điện huy động theo nhu cầu của hệ thống điện, các nhà máy thủy điện khai thác theo kế hoạch cấp nước hạ du và lưu lượng nước về.

  Tổng Công ty tiếp tục tập trung đảm bảo đầy đủ nhiên liệu (khí, than, dầu), vật tư dự phòng và nhân sự, rà soát đánh giá tình trạng kỹ thuật, xử lý kịp thời các hư hỏng, bất thường của các nhà máy nhiệt điện nhằm vận hành ổn định và phát tối đa công suất theo yêu cầu hệ thống điện. Các nhà máy thủy điện thuộc Tổng Công ty đảm bảo vận hành theo lưu lượng nước về và yêu cầu cấp nước hạ du. 

Trong Quý II năm 2018, Tổng Công ty tiếp tục được thực hiện công tác đầu tư xây dựng, xúc tiến thực hiện Dự án Điện mặt trời Ninh Phước 7, thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu các gói thầu Dự án Điện mặt trời Vĩnh Tân 2 đã được phê duyệt và dự kiến hoàn thành cấp PAC cho tổ máy thứ 2 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trong tháng 4/2018./. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Tổng Công ty Phát điện 3

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0254. 3876927 Fax: 0254. 3876930


Video

Tổng Công ty Phát điện 3

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
0254 3876 927
 genco3@evn.com.vn