Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức: Thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

I. Thông tin công ty
1. Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức.
2. Ngành nghề kinh doanh: Phát điện; dịch vụ sửa chữa nhà máy điện, trạm điện.
3. Địa chỉ: Km số 9 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại:  028.22180003;  Website: www. thuductpc.com.vn;  Email: thuducpp@thuductpc.com.vn.

II. Các vị trí tuyển dụng 
1. Chức danh tuyển dụng: Chuyên viên Kế toán
1.1. Số lượng: 01
1.2. Điều kiện 
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, tài chính, toán thống kê;
Ngoại ngữ: Tương đương trình độ B Anh văn;
Sử dụng thành thạo MS Word, Excel, Power Point và các phần mềm kế toán;
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự;
Đã tham gia/có kinh nghiệm về triển khai BSC/KPI, ERP là một ưu tiên;
Thử việc 02 tháng;
Tuổi đời: Từ 20 - 45 tuổi;
Các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký dự tuyển.
1.3. Mô tả công việc
Theo dõi cân đối thu chi, cập nhật chứng từ hóa đơn, in và lưu trữ sổ sách, dữ liệu kế toán theo quy định;
Kê khai thuế, báo cáo tài chính, Lập tờ khai thuế GTGT, Thuế TNDN, thuế môn bài, thuế NK, thuế thu nhập cá nhân và các hồ sơ khác nộp cho cơ quan thuế theo quy định hiện hành;
Trực tiếp cung cấp chứng từ, số liệu giải trình khi có yêu cầu;
Tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế, cập nhật các thông tin về luật thuế đưa ra những điều chỉnh kịp thời;
Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán; 
Giữ bí mật số liệu kế toán tài chính và bí mật kinh doanh của công ty;
Thường xuyên cập nhật thông tư, nghị định… về thuế và áp dụng vào tình hình thực tế của Công ty;
Chi tiết công việc cụ thể sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
2. Chức danh tuyển dụng: Chuyên viên bộ phận công tác nhân sự
2.1. Số lượng: 02
2.2. Điều kiện: 
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kế hoạch, Quản trị kinh doanh, Thống kê, Tin học quản lý, Kinh tế lao động, Luật;
Ngoại ngữ: Tương đương trình độ B Anh văn;
Sử dụng thành thạo MS Word, Excel, Power Point;
Thử việc 02 tháng;
Tuổi đời: Từ 20 - 45 tuổi;
Có đầy đủ các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký dự tuyển.
2.3. Mô tả công việc:
Nghiên cứu tổ chức bộ máy của Công ty, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các đơn vị;
Lập kế hoạch, tổ chức đào tạo, tuyển dụng, sắp xếp, bố trí, sử dụng lao động hiệu quả;
Đề xuất, soạn thảo các văn bản quy phạm theo thẩm quyền để thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với lĩnh vực được phân công;
Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức chính trị, chính trị xã hội trong lĩnh vực công tác được phân công;
Quản lý hồ sơ lý lịch CNVC theo phân cấp;
Lập kế hoạch lao động tiền lương hàng năm. Xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng;
Định kỳ và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, thống kê và phân tích tình hình sử dụng lao động để đề ra biện pháp thực hiện có hiệu quả nhất;
Quản lý lao động hàng ngày;
Khai thác, quản lý, sử dụng hệ thống quản lý HRMS, KPIs;
Thực hiện các chế độ đối với người lao động về bảo hiểm xã hội, trang bị bảo hộ lao động, bồi dưỡng hiện vật phù hợp với tính chất lao động của các đơn vị trực thuộc Công ty theo ngành nghề khác nhau;
Tính toán tiền công, tiền lương;
Tổ chức xét thi đua hàng tháng, quý, năm. Phối hợp Công đoàn tổ chức phát động các phong trào thi đua, tiết kiệm, chống lãng phí, sơ kết, tổng kết và khen thưởng;
Thực hiện công tác văn hoá doanh nghiệp;
Thường xuyên cập nhật thông tư, nghị định… về lĩnh vực lao động và áp dụng vào tình hình thực tế của Công ty;
Thực hiện những nhiệm vụ khác do Công ty giao;
Chi tiết công việc cụ thể sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
3. Chức danh tuyển dụng: Chuyên viên kế hoạch sản xuất kinh doanh
3.1. Số lượng: 01
3.2. Điều kiện: 
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý Kinh tế, Kinh tế lao động, Quản trị kinh doanh, Kế hoạch, Thống kê, Tin học quản lý;
Ngoại ngữ: Tương đương trình độ B Anh văn;
Sử dụng thành thạo MS Word, Excel, Power Point;
Thử việc 02 tháng;
Tuổi đời: Từ 20 - 45 tuổi;
Có đầy đủ các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký dự tuyển;
3.3. Mô tả công việc
Xây dựng kế hoạch, sản xuất kinh doanh của đơn vị;
Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra  và đề xuất các biện pháp chính để thực hiện tốt kế hoạch đã được phê duyệt;
Đăng ký KH sửa chữa với Trung tâm ĐĐ HTĐ Quốc gia;
Lập phương án sửa chữa, lập dự toán sửa chữa định kỳ các thiết bị;
Phối hợp với các Phòng, Ban liên quan xây dựng kế hoạch SXKD trình Tổng Công ty;
Soạn thảo các quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kế hoạchvà quản lý thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh được giao;
Phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện công việc được giao;
Tổ chức thu thập thông tin thống kê, lưu trữ tư liệu, con số thuộc lĩnh vực chuyên môn;
Thực hiện những nhiệm vụ khác do Công ty giao;
Chi tiết công việc cụ thể sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
4. Chức danh tuyển dụng: Chuyên viên kinh doanh thị trường điện
4.1. Số lượng: 01
4.2. Điều kiện: 
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý Kinh tế, Kế hoạch, Quản trị kinh doanh, Thống kê, Tin học quản lý;
Ngoại ngữ: Tương đương trình độ B Anh văn;
Sử dụng thành thạo MS Word, Excel, Power Point;
Thử việc 02 tháng;
Tuổi đời: Từ 20 - 45 tuổi; 
Có đầy đủ các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký dự tuyển;
4.3. Mô tả công việc:
Xây dựng giá bán điện;
Theo dõi thực hiện hợp đồng mua bán điện;
Phối hợp thương thảo các hợp đồng mua bán nhiên liệu giữa Công ty với các nhà cung cấp;
Phối hợp với các đơn vị liên quan phân tích giá điện và đề xuất giải pháp điều chỉnh hợp lý;
Theo dõi việc chào giá điện;
Xây dựng chiến lược chào giá điện cạnh tranh;
Thực hiện các quy định của nhà nước và EVN liên quan đến hoạt động kinh doanh trên thị trường điện;
Theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh điện năng và tổn thất điện;
Tổng hợp và quyết toán điện năng giao nhận hàng tháng với EVN;
Soạn thảo các quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ thuộc lĩnh vực liên quan;
Phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện công việc được giao;
Thực hiện những nhiệm vụ khác do Công ty giao;
Chi tiết công việc cụ thể sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
5. Chức danh tuyển dụng: Chuyên viên Kiểm nhiệt, tự động
5.1. Số lượng: 01
5.2. Điều kiện: 
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về Tự động, Nhiệt điện, Hệ thống điện, thiết bị điện, điện tử công nghiệp;
Ngoại ngữ: Tương đương trình độ B Anh văn;
Sử dụng thành thạo MS Word, Excel, Power Point;
Thử việc 02 tháng;
Tuổi đời: Từ 20 - 45 tuổi. Trong trường hợp  tuổi đời lớn hơn 45 tuổi xem xét tới yếu tố chuyên gia kỹ thuật cao;
Có đầy đủ các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký dự tuyển.
5.3. Mô tả công việc:
Thiết kế, triển khai, xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất, hệ thống Tự động hóa các máy công cụ, hệ thống PLC, vi xử lý;
Thiết kế và vận hành mạng động lực phân xưởng; 
Tổ chức, điều hành và quản lý hệ thống điện công nghiệp;
Quản lí, sửa chữa, bảo trì dây chuyền sản xuất tự động hóa;
Có khả năng thiết kế các hệ thống điều khiển tự động;
Xây dựng, thực hiện phương án kỹ thuật được giao thuộc lĩnh vực công nghệ sản xuất nhiệt điện;
Thực hiện nhiệm vụ quản lý kỹ thuật được giao theo đúng thiết kế, qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật;
Trực tiếp hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật, đề xuất các biện pháp cải tiến công tác vận hành, cải tiến kỹ thuật công nghệ sản xuất nhiệt điện;
Tham gia biên soạn tài liệu, bài giảng, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, tay nghề cho kỹ thuật viên và công nhân;
Thực hiện những nhiệm vụ khác do Công ty giao;
Chi tiết công việc cụ thể sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
6. Chức danh tuyển dụng: Chuyên viên Cơ nhiệt
6.1. Số lượng: 01
6.2. Điều kiện: 
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về Cơ nhiệt, Cơ khí động lực;
Ngoại ngữ: Tương đương trình độ B Anh văn;
Sử dụng thành thạo MS Word, Excel, Power Point;
Thử việc 02 tháng;
Tuổi đời: Từ 20 - 45 tuổi. Trong trường hợp  tuổi đời lớn hơn 45 tuổi xem xét tới yếu tố chuyên gia kỹ thuật cao;
Có đầy đủ các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký dự tuyển.
6.3. Mô tả công việc:
Nắm được nguyên lý làm việc của lò hơi và tua bin;
Kiểm tra, giám sát, sửa chữa hệ thống Cơ- Nhiệt trong lĩnh vực lò hơi, tuabin gối trục, chắn trục...
Nguyên lý làm việc của các bình trao đổi nhiệt;
Bơm van các loại (thuộc ngành điện, công nghiệp);
Khảo sát, thiết kế các hệ thống cơ nhiệt theo yêu cầu kỹ thuật chi tiết của Công ty và của khách hàng;
Bóc tách khối lượng, lập dự toán, lập báo giá, thiết lập chi tiết yêu cầu kỹ thuật, bản vẽ chi tiết, các tiến độ thực hiện dự án thuộc lĩnh vực Cơ nhiệt;
Biết Cân tâm, Cân bằng động thiết bị quay;
Xây dựng, thực hiện phương án kỹ thuật được giao thuộc lĩnh vực công nghệ sản xuất nhiệt điện;
Thực hiện nhiệm vụ quản lý kỹ thuật được giao theo đúng thiết kế, qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật;
Trực tiếp hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật, đề xuất các biện pháp cải tiến công tác vận hành, cải tiến kỹ thuật công nghệ sản xuất nhiệt điện;
Tham gia biên soạn tài liệu, bài giảng, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, tay nghề cho kỹ thuật viên và công nhân;
Các công việc khác liên quan về cơ nhiệt;
Thực hiện những nhiệm vụ khác do Công ty giao;
Chi tiết công việc cụ thể sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
7. Chức danh tuyển dụng: Chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin và viễn thông dùng riêng
7.1. Số lượng: 01.
7.2. Điều kiện: 
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông.
Ngoại ngữ: Tương đương trình độ B Anh văn;
Sử dụng thành thạo MS Word, Excel, Power Point;
Thử việc 02 tháng;
Tuổi đời: Từ 20 - 45 tuổi;
Có đầy đủ các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký dự tuyển.
7.3. Mô tả công việc:
Quản trị hệ thống máy tính, Server, hệ thống mạng, hệ thống viễn thông dùng riêng;
Quản trị website công ty;
Thiết lập, duy trì hệ thống mạng nội bộ cho công ty;
Quản lý vận hành các chương trình dùng chung trong EVN tại Công ty: Eoffice, PMIS, DIM, ERP, Giao nhận điện năng, Giá hạch toán nội bộ….
Xử lý các sự cố về mạng;
Cài đặt, cấu hình server;
Lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng nội bộ, lên kế hoạch và thực hiện việc back-up dữ liệu định kỳ các server;
Đề xuất các phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống, thay đổi dịch vụ theo yêu cầu phát triển của công ty;
Hỗ trợ các đơn vị trong Công ty quản lý, bảo trì, thay thế;
Thực hiện những nhiệm vụ khác do Công ty giao;
Chi tiết công việc cụ thể sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
8. Chức danh tuyển dụng: Chuyên viên hóa và bảo vệ môi trường
8.1. Số lượng: 01
8.2. Điều kiện: 
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về môi trường, hóa phân tích.
Ngoại ngữ: Tương đương trình độ B Anh văn.
Sử dụng thành thạo MS Word, Excel, Power Point.
Thử việc 02 tháng.
Tuổi đời: Từ 20 - 45 tuổi. 
Có đầy đủ các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký dự tuyển.
8.3. Mô tả công việc:
Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, môi trường theo qui định;
Thực hiện công tác quản lý chất thải nguy hại tại Công ty, quản lý hóa chất, đảm bảo an toàn của hóa chất nói riêng và chịu trách nhiệm lập kế hoạch ngăn chặn, kiểm soát và cải tạo các hiểm họa gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng và môi trường nói chung;
Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất, cung ứng nước phục vụ sản xuất và xử lý nước thải công nghiệp, đảm bảo các chỉ tiêu hóa lý theo yêu cầu sản xuất;
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu;
Các công việc khác liên quan;
Thực hiện những nhiệm vụ khác do Công ty giao;
Chi tiết công việc cụ thể sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
III. Hồ sơ tuyển dụng
1. Phiếu đăng ký dự tuyển dụng lao động (Theo mẫu của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức);
2. Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức);
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (không cần công chứng, chứng thực). Khi được tuyển dụng chính thức, phải xuất trình bản chính để kiểm tra lại;
4. Giấy chứng nhận sức khoẻ trong vòng 6 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ, do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (bệnh viện huyện, quận trở lên hoặc Bệnh viện đa khoa tư nhân đã được Bộ Y tế cấp giấy phép);
5. Bản sao chứng minh nhân dân (có công chứng còn thời hạn 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển).
IV. Quyền lợi: 
1. Điều kiện làm việc của người lao động (địa điểm làm việc, thời điểm bắt đầu làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động...): Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức, làm việc 08 giờ/ ngày theo giờ hành chính, tuần làm việc 40 giờ, ngày nghỉ hàng tuần thứ bảy, chủ nhật;
2. Mức lương và các khoản thu nhập khác: Theo qui định của nhà nước, của EVN, của Tổng Công ty và của Công ty. Đối với nguồn nhân lực chất lượng cao vào các vị trí công việc cần thiết thì lương theo thỏa thuận;
3. Người được tuyển dụng không phải nộp bất kỳ khoản lệ phí nào cho Công ty. Sau khi được tuyển, người trúng tuyển sẽ được Công ty bố trí đào tạo, bồi dưỡng nghề, chuyên môn nghiệp vụ. Trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng được cấp toàn bộ chi phí đào tạo, bồi dưỡng;
4. Người được tuyển dụng sau khi được đào tạo, bồi dưỡng nghề, chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị đánh giá phẩm chất đạo đức và kết quả đào tạo, làm việc của người được tuyển, nếu đảm bảo được các yêu cầu quy định thì được ký hợp đồng lao động chính thức và bố trí vào các chức danh, vị trí nghề theo yêu cầu tuyển dụng lao động và được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.
5. Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… 
6. Được hưởng phúc lợi xã hội theo quy định như tham quan, được khen thưởng nếu có thành tích xuất sắc trong công tác.
7. Được tham gia đóng góp ý kiến, được đảm bảo tính dân chủ trong tổ chức chuyên môn, đoàn thể. 
V. Địa điểm nộp hồ sơ, thời gian 
1. Địa điểm nộp hồ sơ: Km số 9 Xa lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Thời gian nộp hồ sơ: Sau 5 ngày ra thông báo đến hết ngày 23/02/2018.
3. Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư điện tử. Nếu người lao động được tuyển dụng thì phải hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.
4. Thời gian dự tuyển: Dự kiến thi tuyển 28/02/2018./.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Thanh Tuyền

Video

Tổng Công ty Phát điện 3

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
0254 3876 927
 genco3@evn.com.vn