Thông báo về việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược của Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3)

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
0254 3876 927
 genco3@evn.com.vn