Thư mời tham gia quá trình lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty Phát điện 3

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
0254 3876 927
 genco3@evn.com.vn