EVN đáp ứng được các mục tiêu của Trung ương đề ra

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đánh giá cao những kết quả mà EVN đạt được trong thời gian qua; đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của Tập đoàn khi thực hiện vượt xa một số mục tiêu so với Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị.

Theo đó, nổi bật nhất là việc cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đưa điện về vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng của quốc gia. 

Ghi nhận các kiến nghị của EVN tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Thạch đề nghị EVN tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Bộ, Ngành để xây dựng Tập đoàn trở thành doanh nghiệp có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; hoạt động hiệu quả, bền vững; đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước; từng bước thị trường hóa hoạt động của ngành Điện,...


Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đưa ra một số kiến nghị của EVN tại buổi làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng

Theo báo cáo của EVN, thực hiện Nghị quyết 18 và Kết luận số 26 của Bộ Chính trị, trong những năm qua, Tập đoàn luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho đất nước.

EVN đã bám sát nhu cầu sử dụng điện, huy động hợp lý các nguồn điện để tối ưu hóa chi phí sản xuất và mua điện. Hệ thống điện được vận hành an toàn, ổn định và có dự phòng ở miền Bắc và miền Trung.

Hằng năm, Tập đoàn phối hợp tốt với các địa phương để kết hợp hài hòa khai thác thủy điện và cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn và các nhu cầu dân sinh ở vùng hạ du.

Tập đoàn cũng chú trọng ứng dụng công nghệ mới để nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống điện; nâng cao hiệu suất vận hành các nhà máy; nâng cao các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện.

Trong công tác đầu tư cấp điện cho nông thôn, đến cuối năm 2016, số xã có điện trên cả nước đạt 99,96% và số hộ dân nông thôn được sử dụng điện đạt 98,69%. Kết quả thực hiện điện khí hóa của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá rất cao. 

Đến nay, EVN đã đảm nhận cấp điện cho 11/12 huyện đảo. Đối với các đảo có vị trí chiến lược trên biển như Phú Quốc, Cô Tô, Lý Sơn, Kiên Hải, Lại Sơn, Hòn Nghệ, Cù Lao Chàm… được đầu tư cấp điện lưới quốc gia, vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

EVN đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong xây dựng và phát triển thị trường phát điện cạnh tranh theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập đoàn cũng đồng thời đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Năng suất lao động SXKD điện tính theo sản lượng điện thương phẩm đến cuối năm 2016 đạt 1,73 triệu kWh/người, tốc độ tăng NSLĐ giai đoạn 2011 – 2016 đạt 8,1%/năm.

Các mặt công tác khác như: Kinh doanh và dịch vụ khách hàng; giảm tỷ lệ tổn thất điện năng; tiết kiệm điện,... đều đạt những kết quả tích cực. 

 

Theo EVN

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
0254 3876 927
 genco3@evn.com.vn