Tổng Giám đốc EVN Đặng Hoàng An kiểm tra công trường Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Tổng Giám đốc Đặng Hoàng An biểu dương Tổng công ty Phát điện 3/Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã quản lý, vận hành tốt Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, góp phần đảm bảo cung ứng điện và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Đối với các dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng, Tổng Giám đốc EVN đề nghị Tổng công ty Phát điện 3 chỉ đạo các đơn vị/bộ phận liên quan đảm bảo chất lượng, tiến độ của các dự án, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường tại từng công trình và toàn bộ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Trao đổi cùng các kỹ sư, công nhân vận hành tại các nhà máy Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4, Tổng Giám đốc EVN Đặng Hoàng An đặc biệt nhấn mạnh việc tuân thủ kỷ luật, quy trình vận hành, công tác an toàn trong các nhà máy.

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân có tổng công suất 5.600 MW, trong đó có 3 nhà máy thuộc EVN/EVNGENCO 3 gồm: NMNĐ Vĩnh Tân 2 đã vận hành thương mại, Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng đang triển khai (EVNGENCO 3 làm chủ đầu tư); 2 Dự án còn lại là NMNĐ Vĩnh Tân 1 và NMNĐ Vĩnh Tân 3 được xây dựng theo hình thức BOT.


Tổng Giám đốc EVN Đặng Hoàng An (thứ 2 từ trái sang) cùng đoàn công tác kiểm tra cảng vận chuyển than 

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân


Tổng Giám đốc EVN Đặng Hoàng An tặng quà các kỹ sư vận hành NMNĐ Vĩnh Tân 4

Tổng Giám đốc EVN Đặng Hoàng An tặng quà các kỹ sư vận hành NMNĐ Vĩnh Tân 2

 

Theo EVN

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
0254 3876 927
 genco3@evn.com.vn