HỌC TẬP 5S PHÁT HUY NÂNG CAO GIÁ TRỊ VHDN

Với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) đã tổ chức chương trình học tập 5S (Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng) cho toàn thể CBCNV. Công ty đã và đang tiếp tục nỗ lực không ngừng để tạo hình ảnh chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất điện và cung ứng dịch vụ sản phẩm có chất lượng, an toàn, hiệu quả và uy tín. BTP đã xây dựng và ban hành bộ quy tắc ứng xử, quy chuẩn VHDN tại tất cả các phòng, phân xưởng. Đồng thời, Công ty đã mời các chuyên gia đào tạo về VHDN để tổ chức tập huấn, tuyên truyền VHDN, quy tắc ứng xử cho cán bộ, công nhân viên, điều này góp phần nâng cao nhận thức cho người lao động về giá trị văn hóa ngành Điện, chuẩn hóa hành vi ứng xử văn hóa của mỗi người để xây dựng môi trường làm việc thân thiện, phát huy khả năng sáng tạo và phát triển bền vững.

Tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào VHDN của đơn vị/EVNGENCO 3, BTP đã triển khai xây dựng VHDN trên cơ sở hướng tới mục tiêu xây dựng công ty phát triển bền vững. “Cẩm nang văn hoá” của Công ty Cổ phần nhiệt điện Bà Rịa dựa trên cơ sở đúc kết, kế thừa những giá trị văn hoá của ngành điện trong đó có những chuẩn mực về các hành vi ứng xử, giao tiếp và đạo đức, cũng như các quy tắc ứng xử thực tế trong công việc hàng ngày nhằm xây dựng nét đẹp văn hóa của con người ngành điện EVN/Tổng Công ty. Qua đó sẽ có nhiều hơn nữa những CBCNV không quản ngại thời tiết nắng nóng, mưa gió không quản khó khăn thử thách trong công việc, bất kể ngày đêm để thực hiện sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, khắc phục sự cố,… cho kịp tiến độ sản xuất kinh doanh chung của Công ty, CBCNV BTP luôn hết lòng hết sức vì công việc, mục tiêu của doanh nghiệp.

Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
0254 3876 927
 genco3@evn.com.vn