Văn hóa Genco 3

Vè chúc tết Đinh Dậu 2017

Nghe vẻ nghe ve
Thần tài chúc tết
Chúc xuân vui tết
Năm mới con gà


Xem thêm

Xây dựng văn hóa học tập trong Công ty Nhiệt điện Thủ Đức

Trong xã hội tri thức (Knowledge- based society) hiện nay, muốn các Công ty (hay tổ chức) phát triển và đứng vững trong môi trường cạnh tranh đầy biến động thì chúng ta cần phải xây dựng các Công ty trở thành cơ quan học tập (Learning organization) nằm trong một xã hội học tập (Learning society). 
Xem thêm

Văn hóa ứng xử tại Công ty Nhiệt điện Thủ Đức

Lãnh đạo Công ty nhiệt điện Thủ Đức luôn xem Văn hóa doanh nghiệp là phần hồn, là tài sản vô hình, góp phần tạo nên sức mạnh của Công ty. 
Văn hoá ứng xử là một phần quan trọng trong văn hoá của Công ty. Các mối quan hệ trong nội bộ Công ty được xây dựng và duy trì, phát triển bền vững đã tạo ra mối liên kết chặt chẽ trong toàn Công ty và đây là nguồn nội lực to lớn của Công ty

Xem thêm

VÈ GENCO3

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè tôi kể
Cơ cấu tổ chức của GENCO3

Xem thêm

VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP

Văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp là một phần văn hoá doanh nghiệp. Các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp được xây dựng, duy trì và phát triển bền vững sẽ tạo ra mối liên kết chặt chẽ trong toàn doanh nghiệp 
Xem thêm

EPS NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO 3, gọi tắt là EPS là một đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3, bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2016.
Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
0254 3876 927
 genco3@evn.com.vn