Văn bản nghành điện

Số/ ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
15/2008/QĐ-BCT Quyết định Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực 02/08/2016 Download
05/2011/TT-BCT Thông tư của Bộ Công thương quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện 02/08/2016 Download
TT số 25/2013/TT-BCT Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực 02/08/2016 Download
TT 27/2013/TT-BCT Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 02/08/2016 Download
27/2009/TT-BCT Quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh 02/08/2016 Download
15/2008/QĐ-BCT Quyết định Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực 02/08/2016 Download

Video

Tổng Công ty Phát điện 3

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
0254 3876 927
 genco3@evn.com.vn