Video Clip

Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 6

Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 6

Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 6

Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 6

Kính mời Anh/Chị và các bạn đón xem Tập 6 ký sự "Hành trình năng lượng đổi mới quê hương" với tiêu đề: NHIỆT ĐIỆN THAN HIỂU ĐÚNG VỀ CÔNG NGHỆ SẠCH được phát sóng vào lúc 14h30 thứ 7 ngày 16/6/2018 trên kênh HTV9, Anh/ Chị và các bạn đón theo dõi.

Kính mời Anh/Chị và các bạn đón xem Tập 6 ký sự "Hành trình năng lượng đổi mới quê hương" với tiêu đề: NHIỆT ĐIỆN THAN HIỂU ĐÚNG VỀ CÔNG NGHỆ SẠCH được phát sóng vào lúc 14h30 thứ 7 ngày 16/6/2018 trên kênh HTV9, Anh/ Chị và các bạn đón theo dõi.

Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 5

Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 5

Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 5

Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 5

Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 4

Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 4

Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 4

Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 4

Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 3

Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 3

Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 3

Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 3

Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 2

Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 2

Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 2

Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 2

Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 1

Năng lượng sự chuyển hóa kỳ diệu - Tập 1

Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 1

Hành trình năng lượng đổi mới quê hương - Tập 1

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
0254 3876 927
 genco3@evn.com.vn